nlWissel naar Engels

NFU

Cao communicatie

059_NFU_CAO communicatie_02-3.jpg
Employee alignment

Acht umc’s. Zo'n 80.000 mensen. Als een spin in het web behartigt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hun belangen, zowel binnen als buiten de umc's. De NFU verbindt en ondersteunt de umc’s bij gemeenschappelijke kerntaken. Ook stimuleert de NFU samenwerkingsverbanden met andere zorgpartijen en wetenschappelijke instituten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Een eenduidig en up-to-date verhaal

NFU is onder meer verantwoordelijk voor de cao en overige arbeidsvoorwaarden van alle umc-medewerkers. Het is van belang dat alle umc’s hun medewerkers op de hoogte houden van de cao-onderhandelingen en hetzelfde eenduidige verhaal vertellen. PROOF ontwikkelt communicatiemiddelen waarmee de NFU alle umc’s kan ondersteunen in (proactieve) communicatie. Rondom de cao en andere thema’s die uit de dialoogsessies met medewerkers naar voren kwamen: van faire en evenwichtige beloning tot professionele ontwikkeling, van vitaliteit tot wendbaarheid en flexibiliteit.

Eén van de middelen was een opvallende muurkrant. De muurkrant wordt grotendeels door de NFU ingevuld, maar elke umc kan ook zelf artikelen toevoegen. Zo vertellen alle umc’s hetzelfde verhaal, maar hebben zij binnen de kaders de vrijheid om middel en boodschap een eigen touch te geven.

059_NFU_CAO communicatie_02-5.jpg

Meer weten over PROOF?

Managing director Sascha Becker staat je graag te woord. 

Sascha Becker
managing director

Contact

Valschermkade 37C
1059 CD Amsterdam
Nederland
info@proof.nl