Employee alignment

De zorg wordt steeds complexer maar ondertussen verlaten steeds meer verpleegkundigen hun vak. Om hen toch te blijven binden en boeien ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met alle umc’s het Verpleegkundigen Innoveren en Professionaliseren (VIP) programma.

Talenten en wensen

Niet het opleidingsniveau bepaalt voortaan de functiedifferentiatie maar de talenten en wensen van de verpleegkundige zelf. Het VIP-programma richt zich daarom op het optimaal matchen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met de mens achter de verpleegkundige. Uiteraard in overeenstemming met de zorgvraag en de samenstelling van het team om ook in de toekomst de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te kunnen garanderen.

Belofte

In samenwerking met de NFU en in afstemming met verpleegkundigen ontwikkelt PROOF een helder en aansprekend verhaal met de why, how, what van het VIP-Programma. De belofte ‘de beste zorg voor jouw talent’ stimuleert verpleegkundigen om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling en met het VIP-Programma aan de slag te gaan. Dit verhaal vormt de basis voor alle communicatie over het VIP-Programma. Het is onder andere doorvertaald in een praatplaat (alle informatie op 1 A4tje) om het VIP-Programma bij diverse stakeholders kort en krachtig onder de aandacht te kunnen brengen.

Maatwerk

De snelheid waarmee het programma wordt geïmplementeerd verschilt per umc. Daarom ontwikkelt PROOF een maatwerk communicatie-aanpak die per umc kan worden ingevuld en toegepast. Die bestaat uit onder andere een fasering in communicatie, feedbackloop en methode om best practices (intern en extern) te delen. PROOF ontwikkelt ook bijbehorende toolkits die leidinggevenden kunnen ondersteunen in communicatie met verpleegkundigen. Daarnaast zijn ambassadeurs aangewezen die binnen elk umc de verhalen van verpleegkundigen die actief aan de slag zijn gegaan met hun eigen ontwikkeling kunnen ophalen.

 

‘Walks & talks’

Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren ontwikkelde PROOF het videoformat ‘Walks & talks’. In deze serie hebben we samen met NFU drie video’s opgenomen.

 

Regieverpleegkundige

In de eerste video vertelden een verpleegkundige,  een leidinggevende en regieverpleegkundigen werkzaam in drie verschillende umc’s (Raboudumc, Erasmus MC en UMC Utrecht) over hun ervaringen en over hoe de nieuwe rol van regieverpleegkundige is ingevoerd in hun huis.

009_NFU_Roll out VIP program_02-6.jpg
Play video

Zeggenschap

In de tweede film kwamen verpleegkundigen aan het woord die vertelden over de mogelijkheden om zich (naast functionele groei) verder te ontwikkelen en mee te praten door zitting te nemen in een verpleegkundig adviesraad of verpleegkundig platform (zeggenschap).

009_NFU_Roll out VIP program_02-7.jpg
Play video

Verpleegkundig wetenschapper

De rol van verpleegkundig wetenschapper staat centraal in de derde film. Twee verpleegkundigen vertellen over deze nieuwe functie waarin patiëntenzorg gecombineerd wordt met het doen van onderzoek.

009_NFU_Roll out VIP program_02-8.jpg
Play video
009_NFU_Roll out VIP program_02-4.jpg
009_NFU_Roll out VIP program_02-5.jpg

Want to know more?

Contact us. We will be happy to tell you more.

Marieke Adama
senior project manager

Meer weten over PROOF?

Managing director Sascha Becker staat je graag te woord. 

Sascha Becker
managing director

Contact

Valschermkade 37C
1059 CD Amsterdam
Nederland
info@proof.nl